کلام انتزاع

در انتزاع غرق شده ام برای همین است که هیچ صدایی و هیچ تصویری برای من معنایی پیدا نمیکند.مگس کشی عظیم در دست دارم یکی یکی شما را می تارانم چرا که در انتزاع غرقم.بعضی از شما خود را منصوب می کنید به نجات غریق و شتابان اما کاهلانه به سویم می آیید.از ابتدا باید می دانستید که شتاب و کاهلی کلام انتزاع نیست و یا خود غرق میشوید یا پاپس می کشید و می روید.خود انتزاعی شدم پس به این کادر بسته شده در این قاب دوربین با صدای بلند می خندم اما ای شتاب زدگان ای کاهلان حتی لبخند مرا هم نمی بینید.با خودتان درگیر شده اید نه با من!این را تمییز قائل شوید.اگر از انتزاع فاصله بگیرم نرینه کلاغی در دل خاک میشوم به شما اطمینان می دهم که از آن هم ناراضی خواهید بود!

/ 3 نظر / 31 بازدید
Elmira

Enteza mikonam narine kalagh ra ghargh mishavam hamrahe to man ham mikhandam mitavani kalam enteza ra dar digari niz beguyi?

دبورا

کاهلانه می ایم ... چون تورا در هر حالی میبویم ... انتزاعی باشی می شنومت من می اییم همیشه می ایم گاهی نرینه کلاغ گاهی دوستی انتزاعی ...

RZA

[لبخند]