در عمق پیری

آخرین قطرات خون رگهایم را می خواهم برای خودم نگه دارم  

حالا ۵۰ ساله ام و به این خون نیاز دارم !

پشه  های عزیز به فکر فرد دیگری باشید...

/ 2 نظر / 12 بازدید
RZA

[لبخند]

المیرا

[نگران]